Author page: Lovro Ogresta

Sufinanciranje sanacija odlagališta otpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je „Javni poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“. Cilj ovog Javnog poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Prihvatljivi troškovi Aktivnosti fizičke sanacije odlagališta i popratnih radova Aktivnosti izrade projektne dokumentacije Usluge projektantskog nadzora Usluge vođenja projekta Aktivnosti informiranja i vidljivosti Tko može aplicirati?…

Sufinanciranje postrojenja za obradu biootpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je „Javni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“. Cilj ovog Javnog poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom. Prihvatljivi troškovi U okviru ovog poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u: Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno…