Biootpad

Prijedlozi za reguliranje statusa komposta i digestata u HR zakonodavstvu

Pravilnikom o HR gnojidbenim proizvodima trebali bi se propisati kriterije kvalitete za kompost nastao oporabom otpada. Po uzoru na nacionalne propise drugih zemalja (pr. austrijski Pravilnik o kompostu https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001486 definirati zahtjeve za kompost 1. klase i kompost 2. klase te namjene za koje se mogu koristiti. 

Kompost i digestat u bespućima EU/HR birokratske zbiljnosti

držimo da bi Ministarstvo poljoprivrede žurno trebalo donijeti propis koji bi utvrdio kriterije kvalitete za kompost i digestat nastao iz otpada i to po uzoru na austrijsku regulativu čime bi se omogućilo da se po točno definiranim uvjetima na lokalno tržište stavljaju i kompost i digestat nastali iz otpadnog mulja.

Sufinanciranje postrojenja za obradu biootpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je „Javni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“. Cilj ovog Javnog poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom. Prihvatljivi troškovi U okviru ovog poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u: Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno…