Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Cilj ovog Javnog poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Prihvatljivi troškovi

U okviru ovog poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

  1. Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada ili povećanje kapaciteta kompostana.
  2. Izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju eneregije iz OIE anaerobnom digestijom.

Tko može aplicirati?

Mala, srednja i velika poduzeća koja su, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirana najmanje godinu dana.

Iznos subvencije

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu od 1.000.000,00 kn  do 100.000.000,00 kn  po prijavi; od 45% do 80% opravdanih troškova za sva područja RH osim Grada Zagreba ovisno o tipu postrojenja i veličini poduzeća te od 35% do 70% opravdanih troškova za područje Grada Zagreba.

Rok za dostavu prijave

Najranije od 13.06.2022. godine do 31.10.2023. odnosno do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Za dodatna pitanja i pomoć u pripremi projektnog prijedloga, kontaktirajte nas.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment