Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi troškovi

  • Nabava komunalne opreme – sve vrste spremnika osim vreća i spremnika za miješani komunalni otpad
  • Nabava uređaja – sve vrste mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava/strojeva/sustava i sl. koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
  • Edukacija građana

Tko može aplicirati?

Jedinice lokalne samouprave te pravne osobe i obrtnici koji obavljaju javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada.

Iznos subvencije

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu najviše do 1.000.000,00 kn po prijavi; 80% ili 60 % ili 40 % opravdanih troškova ulaganja ovisno o statusu područja na kojem se provodi projekt.

Rok za dostavu prijave

31. prosinca 2022. godine odnosno do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Za dodatna pitanja i pomoć u pripremi projektnog prijedloga, kontaktirajte nas.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment