Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima u Republici Hrvatskoj u svrhu mobiliziranja ustanova da primjenjuju red prvenstva gospodarenja otpadom u skladu s ciljevima EU.

Prihvatljivi troškovi

Nabava novih uređaja za sprječavanje nastanka otpada od hrane npr. drobilice, usitnjivači, dehidratori, higijenizatori i digestori. Operativni troškovi i troškovi održavanja uređaja ne smatraju se prihvatljivim troškom.

Rok za dostavu zahtjeva

31. prosinca 2022. godine odnosno do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Tko može aplicirati?

Ustanove koje se bave pripremom hrane, a osnovane su od strane sveučilišta ili veleučilišta.

Iznos subvencije

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu od 750,000 kn po prijavi, do 40% opravdanih troškova.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment