Plastika

Oxo-plastika izgubila na EU sudu

Image by Freepik

UK kompanija Symphony Environmental koja proizvodi okso-biorazgradivu plastiku, izgubila je tužbu na Europskom sudu pravde (ECJ) u kojem je od Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije tražila odštetu za izgubljenu dobit nakon što je njezin proizvod d2W zabranjen temeljem EU Direktive o plastici za jednokratnu upotrebu.

Uvoz/ izvoz otpadne plastike

Europska Unija od 1. siječnja 2021. primjenjuje nova (kompliciranija) pravila za izvoz, uvoz kao i unutarnji promet otpadom od plastike, a sve u skladu s delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2020/2174.  Ovisno o vrsti plastike i postotku onečišćenja s drugom vrstom plastike ili drugim materijalima te o načinu obrade u državi odredišta, primjenjuje se ili „green list“ procedura ili „notifikacijski“  postupak.

Agencija potvrdila: prijedlog Pravilnika o ambalaži nije u skladu sa Zakonom

Vezano za prijedlog Pravilnika o ambalaži , Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ističe kako je s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, poželjno uređivanje sustava na način da tijelo koje ima javne ovlasti kao što je Fond za zaštitu okoliša obavlja isključivo regulatorne poslove propisane posebnim propisima kao regulatorno tijelo……dok poslovi koji se obavljaju na slobodnom tržištu u pravilu obavljaju poduzetnici po tržišnim načelima uz jednake i transparentne uvjete.

Najava novih propisa; reciklirana plastika, spaljivanje otpada, posebne kategorije …

Na e-savjetovanju objavljeni su prijedlozi tri propisa koji se odnose na gospodarenje otpadom. Na sva tri prijedloga propisa možete svoje komentare dostaviti do 10. lipnja 2023. Prijedlog Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila za gospodarenje ee-otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima u sustavu Fonda. Ovaj Pravilnik kasni više…