Folder d.o.o. je konzultantska tvrtka koja pruža usluge savjetovanja poslovnim subjektima u području usklađivanja s propisima o gospodarenju otpadom. 

Cilj nam je pomoći klijentima da se snađu u šumi hrvatskih propisa i kompliciranih odredbi koje reguliraju:

  • proširenu odgovornost proizvođača i uvoznika proizvoda te distributera i trgovaca za ambalažu i ambalažni otpad, električni i elektronički otpad, baterije i akumulatore, gume, tekstil, otpadna vozila i ostalo;
  • nusproizvode i postupak ukidanja statusa otpada – savjetovanje i priprema dokumentacije  u području certifikacije proizvoda nastalih reciklažom otpada;
  • dozvolu za gospodarenje otpadom i elaborate gospodarenja otpadom;
  • prijavu podataka o otpadu u Registar onečišćavanja okoliša te ostale propisane evidencije, očevidnike i izvješća.

Naša tvrtka ovlaštena je i za sudsko vještačenje u području gospodarenja otpadom i sekundarnim sirovinama te pružamo usluge izrade stručnih mišljenja i elaborata vezano za prekršaje i sudske sporove iz područja gospodarenja otpadom.

Ostalo:

  • usluge izrade prijava projekata i programa iz područja gospodarenja otpadom  i kružne ekonomije za EU i nacionalno financiranje i upravljanje provedbom takvih projekata;
  • edukacija i organizacija seminara s temama iz područja kružnog gospodarstva i biogospodarstva;

Službeni podaci Folder d.o.o.

Adresa: Vukovar, Hrvatskog zrakoplovstva 36 Adresa 2: Zagreb, Magazinska cesta 23A
IBAN: HR0424020061100834914
Poslovna banka: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., SWIFT/BIC: ESBCHR22
MB: 4752511
OIB: 66278095931

Upis u sudski registar temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu: Tt-17/23631-7
MBS: 081108589
Temeljni kapital: 20.000,00 HRK
Osnivač i vlasnik: Vesna Petrović
Direktor: Vesna Petrović (e-mail: vesna.petrovic@kruzna-ekonomija.com)

CV Vesna Petrović

Vesna Petrović

2017. –  FOLDER  d.o.o., direktor

2007. – 2018. – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Hrvatska, Viši stručni savjetnik u Sektoru za održivo gospodarenje otpadom

2007. – Konzultant i osnivač u  “Ekoteka” – obrt za poslovno savjetovanje

2001. – 2006. Jadran – metal d.o.o., Pula – savjetnik za zaštitu okoliša

1999. – 2000. Udruga Zelena Istra – voditelj projekata

1994. – 1997.  Gimnazija Pula, profesor kemije

Obrazovanje:

2017. -2018. – stručna izobrazba za sudskog vještaka u stručnom području: ZAŠTITA OKOLIŠA – gospodarenje otpadom i sekundarnim sirovinama

1997. – 1998. Poslijediplomski studij – Znanost i politika zaštite okoliša, Sveučilište Manchester, Central European University, Budimpešta

1995. – 1996. Program pedagoško – psihološkog obrazovanja, Sveučilište u Rijeci, Pedagoški fakultet, Rijeka

1987.- 1992., Dipl. inženjer kemije, Univerzitet u Beogradu, Kemijski fakultet, Beograd