Odvojeno sakupljanje i razvrstavanje

Sufinanciranje sortirnica

Ministarstvo gospodarstva objavilo je novi poziv kojim će se sufinancirati izgradnja sortirnica za otpad. Predmet Poziva Predmet Poziva je sufinanciranje novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. Iznos subvencije Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koje se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga: • najniži iznos 133.000,00 EUR •…

Natječaj: Ugovor s Fondom za obradu EE otpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je “Poziv za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme” u svrhu ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada. Tko može aplicirati  Aplicirati mogu osobe koje: Raspolažu postrojenjem i opremom za obradu EE otpada na teritoriju RH…