Ukidanje statusa otpada i nusproizvodi

Plastika

Propisi

Posljednje novosti

Pratite zadnje aktualnosti iz područja kružne ekonomije

Pravila EU poziva za obradu biootpada

nejasno je zašto je Ministarstvo kao neprihvatljive prijavitelje proglasilo postrojenja koja već imaju dozvolu za gospodarenje biootpadom. Upravo neka od ovih postrojenja koja su eksperimentalno počela preuzimati biootpad nužno trebaju ulaganja u komponente za prihvat i predobradu prikupljenog biootpada jer je komunalni biootpad onečišćen plastikom i drugim nerazgradivim otpadom.

Pročitajte članak