Očevidnik za ukidanje statusa otpada i za metalni skrap i stakleni krš

Očevidnik za ukidanje statusa otpada i za metalni skrap i stakleni krš

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom uvedene su i neke novine vezano za upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada. Tako je propisana obaveza upisa u Očevidnik za metalni skrap i stakleni krš koji se na tržištu prodaju ili koriste kao proizvodi, a ne kao otpad. Uvjet za upis je da … Continue reading Očevidnik za ukidanje statusa otpada i za metalni skrap i stakleni krš

Novosti za prijevoznike otpada

Novosti za prijevoznike otpada

Ministarstvo zaštite okoliša je Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, 14/19) ukinulo obavezu upisa u Očevidnik prijevoznika otpada za poslovne subjekte koji prevoze vlastiti proizvodni otpad, što je dobra vijest. U obavezi upisa u Očevidnik prijevoznika otpada ostaju samo oni prijevoznici koji prevoze otpad za potrebe drugih, ali i sakupljači i obrađivači otpada … Continue reading Novosti za prijevoznike otpada

Mit br. 3. – Odvojeno sakupljanje (ne) smije poskupiti uslugu odvoza komunalnog otpada

Mit br. 3. – Odvojeno sakupljanje (ne) smije poskupiti uslugu odvoza komunalnog otpada

O temi „velike“ zarade na prodaji odvojeno prikupljenog otpada već smo pisali u članku Mit br. 2 – Zarada na prodaji otpada. Ovaj mit je i dalje vrlo aktualan i sve češće čitamo komentare o nepravednosti povećanja cijena odvoza komunalnog otpada u sredinama u kojima se uspostavlja sustav odvojenog sakupljanja, o "zločestim" privatnim kompanijama koje … Continue reading Mit br. 3. – Odvojeno sakupljanje (ne) smije poskupiti uslugu odvoza komunalnog otpada

I za kompostiranje manje papirologije

I za kompostiranje manje papirologije

Osim što se Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom pojednostavilo administrativno poslovanje bioplinskih postrojenja koja se bave anaerobnom oporabom biorazgradivog otpada, pojednostavljene su i procedure za aerobnu oporabu otpada odnosno kompostiranje. Tako pravne osoba i obrtnici čijim obavljanjem djelatnosti nastaje biološki razgradivi otpad (restorani, vrtići, hoteli i slično) mogu kompostirati vlastiti biološki razgradivi … Continue reading I za kompostiranje manje papirologije

Povezivanje malih i srednjih poduzetnika s istraživačkim centrima

Povezivanje malih i srednjih poduzetnika s istraživačkim centrima

TERA Tehnopolis d.o.o. u okviru programa Obzor 2020 provodi projekt KET4CleanProduction. U okviru ovog projekta nudi se mogućnost povlačenja 50.000 EUR bespovratnih sredstava (70% ukupne vrijednosti projekta i maksimalno 50.000 EUR) za financiranje istraživačko-razvojnih aktivnosti malih i srednjih poduzeća (MSP) u području čiste proizvodnje. Vlastiti udio sufinanciranja MSP-a može osigurati kroz plaće svojih djelatnika ili … Continue reading Povezivanje malih i srednjih poduzetnika s istraživačkim centrima

Manje papirologije za gnojovku i bioplinska postrojenja

Manje papirologije za gnojovku i bioplinska postrojenja

Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom izmijenile su se i odredbe koje se odnose na status nusproizvoda životinjskog porijekla i bioplinskih postrojenja. Prema novom Zakonu proizvođač nusproizvoda životinjskog porijekla, koji je upisan u evidenciju odobrenih objekata u kojima nastaju nusproizvodi životinjskog porijekla pri Ministarstvu poljoprivrede, ne mora biti upisan u Očevidnik nusproizvoda koje … Continue reading Manje papirologije za gnojovku i bioplinska postrojenja

Javni poziv za obradu ambalaže

Javni poziv za obradu ambalaže

Objavljen je javni poziv za ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje usluge obrade otpadne ambalaže i to od PVC-a i ostale polimerne ambalaže te metalne, tekstilne i višeslojne ambalaže. Više na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8268624.html Javni poziv je otvoren do 22. ožujka 2019. Ako vam treba pomoć u pripremi zahtjeva i izradi godišnjeg operativnog programa rada … Continue reading Javni poziv za obradu ambalaže