Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada. Cilj ovog Javnog poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada.

Prihvatljivi troškovi

  • Aktivnosti fizičke sanacije odlagališta i popratnih radova
  • Aktivnosti izrade projektne dokumentacije
  • Usluge projektantskog nadzora
  • Usluge vođenja projekta
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti

Tko može aplicirati?

Jedinice lokalne samouprave u čijem se vlasništvu nalazi odlagalište.

Iznos subvencije

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu do 30.000.000,00 kn do 85% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu prijave

Najranije od 13.06.2022. godine do 30.4.2024. odnosno do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment