Zanimljiva inovacija dolazi iz Irske. Kako iskoristiti biootpad iz kućanstava i malih biznisa? Instalacijom malog bioplinskog postrojenja MyGug u svoje dvorište. Ideja je inspirirana praksom u Kini, gdje se nalazi preko 30 milijuna malih digestora koje ruralne zajednice koriste za oporabu biootpada.

Što je MyGug i kako radi?

MyGug je u potpunosti automatizirani anaerobni mikrodigestor namijenjen za uporabu u kućanstvima i poslovnim objektima. Za razliku od kompostiranja MyGug proizvodi dvije iskoristive frakcije; gnojivo i plin.

Biootpad koji ulazi u uređaj prvo prolazi kroz macerator, nakon čega se privremeno pohranjuje u pričuvnom spremniku. Iz spremnika se macerirani biootpad periodički upumpava u digestor (jaje) iz kojeg dobivamo tekuće gnojivo koje se pohranjuje u zasebni spremnik dok se bioplin sprema u plinsku vreću. Plinska vreća spojena je na pumpu koja tlači plin na tlak koji je potreban za uporabu na plinskom štednjaku.

Veličina i kapacitet

Uređaj zauzima oko 3 m2 i može digestirati do 2,66 kg biootpada dnevno te iz njega proizvesti 200 -500 L bioplina što je dovoljno za jedan ili dva sata kuhanja. Ovisno o zapunjenosti pričuvnog spremnika moguće je odlagati i znatno više biootpada u jednom danu.

Prednosti nad kompostiranjem

Prihvaća više vrsta biootpada uključujući meso i mliječne proizvode.

  • Ne zahtjeva nikakve dodatke nutrijenata za rad
  • Stvara bioplin
  • Sustav je zatvoren (nema mirisa i ne privlači životinje)
  • U potpunosti je automatiziran
  • Kontinuirano proizvodi gnojivo – pogodan je za obradu tekućeg biootpada

Više informacija možete pronaći na službenim stranicama MyGug digestora.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment