Tag: reciklirana plastika

Najava novih propisa; reciklirana plastika, spaljivanje otpada, posebne kategorije …

Na e-savjetovanju objavljeni su prijedlozi tri propisa koji se odnose na gospodarenje otpadom. Na sva tri prijedloga propisa možete svoje komentare dostaviti do 10. lipnja 2023. Prijedlog Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila za gospodarenje ee-otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima u sustavu Fonda. Ovaj Pravilnik kasni više…