Oznaka: Očevidnik prijevoznika

Izmjene Zakona o otpadu, ipak malo administrativno rasterećenje

Izmjene Zakona o otpadu, ipak malo administrativno rasterećenje

Otvoreno je e-savjetovanje za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=8256. Veseli da ove  izmjene donose i nekoliko odredbi koje ipak rasterećuju gospodarstvo.

Tako se člankom 35. ovog dokumenta mijenja članak 110. važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom te se iz obaveze upisa u Očevidnik prijevoznika otpada izuzimaju pravne osobe i obrtnici kad prevoze pošiljku vlastitog proizvodnog otpada osim proizvodnog otpada koji nastaje obradom otpada. To u prijevodu znači da su tvrtke koje prevoze otpad nastao u vlastitoj djelatnosti, a koje se profesionalno ne bave gospodarenjem otpadom izuzete iz upisa u Očevidnik prijevoznika. Podsjetimo da famozni Očevidnik prijevoznika trenutno sadrži popis od oko 2400 subjekata te da prema važećem Zakonu jedna picerija ili frizerski salon koji želi prevesti vlastitu ambalazu od kartona ili od lakova za kosu u neko skladište otpada također mora biti upisan u ovaj Očevidnik. U protivnom, ukoliko prevoze svoj otpad bez upisa u Očevidnik, propisana je nevjerojatna kazna u iznosu od 85.000,00 do 400.000,00 kn. 

I oni koji žele kompostirati svoj biootpad ovim prijedlogom Zakona će “profitirati”. Naime, člankom 12. ovog prijedloga iz obaveze ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom izuzete su pravne osobe i obrtnici čijom obavljanjem djelatnosti nastaje biootpad te taj otpad mogu obraditi  kompostiranjem bez ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom u količini do 10.000 kg godišnje, ako obradu komposta obavljaju na mjestu nastanka tog otpada, nastali kompost ne stavljaju na tržište već ga koriste na mjestu nastanka toga otpada. Time će se omogućiti subjektima da kompostiraju svoj biootpad bez nepotrebnih birokratskih zavrzlama kako je to do sada bio slučaj. 

U postojećem Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima još puno suvišnih odredbi koje smetaju gospodarstvu i koje bi trebalo ukinuti ili redefinirati, stoga je bitno da se uključite i svoje primjedbe dostavite do 9. rujna 2018. godine na sljedećoj poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=8256

 

Očevidnik prijevoznika otpada

Očevidnik prijevoznika otpada

Da biste prevozili otpad u Hrvatskoj morate se upisati u Očevidnik prijevoznika otpada pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Potrebno je podnijeti zahtjev na propisanom obrascu te Ministarstvu poslati vozačku i prometnu dozvolu. No kako upis u Očevidnik vrijedi jednu godinu, potrebno je svake godine “obnavljati” svoj upis. Isto možete samostalno produžiti putem opcije PRODUŽI na popisu prijevoznika.

Obaveza vođenja registra prijevoznika otpada propisana je EU Direktivom o otpadu 2008/98/EC. U istoj direktivi piše da su se navedeni registar dužni upisati samo subjekti koji se prijevozom bave na profesionalnoj osnovi. Međutim, RH je propisala da se u Očevidnik trebaju upisati i subjekti koji otpad prevoze za vlastite potrebe. To u praksi znači da se jedna stolarija koja postavlja nove i skida stare prozore te ih vozi na odlagalište otpada, također mora upisati u Očevidnik. U protivnom, takva tvrtka je prekršila zakon i može se kazniti u iznosu od 150.000,00 do 400.000,00 kn!! Još jedan primjer nepotrebnog administrativnog opterećenja za poduzetnike.