Tag: notifikacija

Uvoz/ izvoz otpadne plastike

Europska Unija od 1. siječnja 2021. primjenjuje nova (kompliciranija) pravila za izvoz, uvoz kao i unutarnji promet otpadom od plastike, a sve u skladu s delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2020/2174.  Ovisno o vrsti plastike i postotku onečišćenja s drugom vrstom plastike ili drugim materijalima te o načinu obrade u državi odredišta, primjenjuje se ili „green list“ procedura ili „notifikacijski“  postupak.