Tag: nasipavanje

Održani seminari o građevnom otpadu u Vinkovcima i Požegi

naši propisi koji uređuju najobičnije nasipavanje svedu se na to da bi za izravnati rupe na šumskom putu, oporabitelj morao ishoditi CE oznaku za reciklirani agregat te dokazati da predrobljeni materijal zadovoljava sva ona ispitivanja i kontrole kao što ih mora zadovoljiti agregat koji se koristi na nekom autoputu. Koliko se pri tome izgubi novaca i vremena za sva ta ispitivanja, sustave upravljanja kvalitetom da i ne govorimo.