Tag: naknade za gume

Novi Pravilnik za EE opremu, vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja

Novost je da se internetska platforma koja pruža usluge prodaje i kupnje EE opreme vozila, baterija i akumulatora, guma i ulja na području RH, a koji potječu od proizvođača koji nisu upisani u Registar, smatra navedenim »proizvođačem« za sve količine tih proizvoda koji su od takvih proizvođača stavljeni na tržište i odgovorna je za ispunjavanje obveza tih proizvođača u skladu s Pravilnikom kao što je izvještavanje i plaćanje naknada Fondu.

Fond smanjio naknade za proizvođače

U Narodnim novinama br. 57/2020 Vlada RH je objavila tri akta kojima se mijenjaju iznosi naknade za stavljanje na tržište baterija, akumulatora, ulja i guma kao i iznosi naknada skupljačima za gospodarenje otpadim gumama. Iznosi naknada koje proizvođači i uvoznici baterija, akumulatora, ulja i guma plaćaju Fondu se smanjuju što predstavlja jedan mali doprinos smanjenju parafiskalnih nameta prema gospodarstvu. S druge strane,…