Oznaka: kompostiranje

Birokracija protiv kompostiranja

Birokracija protiv kompostiranja

Tko god se bavi reciklažom u Hrvatskoj sigurno će se složiti da je regulativa iz područja gospodarenja otpadom velikim dijelom sama sebi svrhom i da umjesto da potiče smanjenje nastanka otpada i reciklažu, zapravo koči razvoj sektora reciklaže.

Tako primjerice jedan OPG, hotel ili dječji vrtić koji želi kompostirati svoj vlastiti biootpad na svojoj lokaciji i proizvedeni kompost koristiti za vlastite potrebe to ne može “legalno” učiniti ako prethodno ne ishodi dozvolu za oporabu otpada kompostiranjem. No, da bi neki pravni subjekt ishodio navedenu dozvolu potrebno je zadovoljiti više birokratskih uvjeta što uključuje trošak izrade elaborata gospodarenja otpadom koji pak mora izraditi ovlašteni inženjer, mora raspolagati građevinom koja ima odgovarajuću uporabnu dozvolu i koja se nalazi na području gospodarske, proizvodne ili poslovne namjene, zapošljavati najmanje dvije osobe tehničke ili prirodoslovne struke koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima gospodarenja otpadom te platiti odgovarajuće osiguranje, upravnu pristojbu i trošak očevida.

Postavlja se i pitanje na koji bi način jedan OPG koji nema građevinu, već samo poljoprivredno zemljište na kojem kompostira vlastiti otpad, dječji vrtić ili hotel mogao ishoditi dozvolu.  Nikako.

U Sloveniji primjerice, u propis koji regulira obradu biootpada ugrađen je izuzetak od ishođenja dozvole za subjekte koji obrađuju biootpad i životinjski gnoj ako je kapacitet kompostane manji od 300 t na godinu, kompostiranje se obavlja na mjestu nastanka otpada, a nastali se kompost koristi za vlastite potrebe.

U HR zakonodavstvu ne postoje takva izuzeća pa vrtić koji bi kompostirao nekoliko kila biootpada dnevno podliježe istim uvjetima kao i kompostana grada Zagreba. Stoga bi u Zakon o održivom gospodarenju otpadom bilo nužno uvrstiti izuzeća od obaveze ishođenja dozvole za kompostiranje manjeg obima.  

 

Proizvodnja komposta iz otpada, dozvola za gospodarenje otpadom (2.dio)

Proizvodnja komposta iz otpada, dozvola za gospodarenje otpadom (2.dio)

Ukoliko neki gospodarski subjekti želi proizvoditi kompost iz biotpada te ga još i staviti na tržište, mora zadovoljiti propise iz područja poljoprivrede, ali i gospodarenja otpadom. Potrebno je najprije u nadležnom županijskom uredu (Gradu Zagrebu) ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom. Da biste ishodili dozvolu potrebno je uz zahtjev dostaviti i određenu dokumentaciju, kao što je elaborat gospodarenja otpadom koji pak mora izraditi ovlašteni inženjer, član strukovne komore, morate raspolagati građevinom koja ima odgovarajuću uporabnu dozvolu i koja se nalazi na području gospodarske, proizvodne ili poslovne namjene, zapošljavati najmanje dvije osobe tehničke ili prirodoslovne struke koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima gospodarenja otpadom te platiti odgovarajuće osiguranje, upravnu pristojbu (1.400,00 kn) i trošak očevida. Dakle, za ishođenje ove dozvole trebat će vam i novaca i vremena. Postavlja se i pitanje na koji bi način jedan OPG koji nema građevinu, već samo poljoprivredno zemljište na kojem prikuplja i kompostira otpad, mogao ishoditi dozvolu.  Nikako. Štoviše, izuzetak od ishođenja ove zahtjevne dozvole nisu čak niti tvrtke koje u sklopu svoje osnovne djelatnosti, primjerice hoteli, svoj vlastiti biootpad kompostiraju u vlastitom komposteru u vlastitom vrtu te dobiveni kompost apliciraju na vlastite poljoprivredne površine.

I dok, sad već bivši, ministar Dobrović stalno ističe da otpad ne smije završavati na odlagalištima, da se biotpad mora kompostirati što je istaknuto i u Planu gospodarenja otpadom RH (2017. -2022.), istovremeno Ministarstvo zaštite okoliša na čijem je čelu bio isti ministar i koje stoji iza pripreme navedenog Plana, kreator je i provoditelj propisa koji upravo koče djelatnost reciklaže (kompostiranja) biootpada. Da bi se stvarno potaknulo kompostiranje biootpada u Hrvatskoj, potrebno je odmah pojednostaviti način dobivanja dozvole za obavljanje te djelatnosti.

No, tu nije kraj administrativnim obavezama. Nakon što ste ishodili dozvolu, proizveli kompost iz biotpada i želite ga sad staviti na tržište, morate se ponovo javiti Ministarstvu i od njih ishoditi upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada, što će biti tema trećeg i zadnjeg dijela ovog posta.