Tag: HR gnojidbeni proizvodi

2023.

Godina na izmaku nije donijela bitne pomake u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj pri čemu mislimo na infrastruktura koja nam nedostaje: energane na otpad, pogone za recikliranje plastike i obradu biootpada. Ali novih propisa i novih pravila za poslovne subjekte nije manjkalo. Tko je sada ovlašten za sakupljanje otpada? Posljednji Zakon i Pravilnik koji je uveo institut Očevidnik sakupljača i oporabitelja napravio je…