Oznaka: gospodarenje ambalažnim otpadom

Sustav gospodarenja ambalažnim otpadom u HR. Tko pije, a tko plaća?

Sustav gospodarenja ambalažnim otpadom u HR. Tko pije, a tko plaća?

U Hrvatskoj je sustav gospodarenja ambalažnim otpadom uspostavljen 2006. godine donošenjem Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN, 97/05). Nakon već više od 10 godina implementacije ovog sustava može se utvrditi da je postignut značajan napredak u prikupljanju i reciklaži ambalaže. Međutim, sustav ima i nedostataka te bi trebalo napraviti njegovu reviziju što je u … Continue reading Sustav gospodarenja ambalažnim otpadom u HR. Tko pije, a tko plaća?