Tag: EU gnojidbeni proizvodi

Kompost i digestat u bespućima EU/HR birokratske zbiljnosti

držimo da bi Ministarstvo poljoprivrede žurno trebalo donijeti propis koji bi utvrdio kriterije kvalitete za kompost i digestat nastao iz otpada i to po uzoru na austrijsku regulativu čime bi se omogućilo da se po točno definiranim uvjetima na lokalno tržište stavljaju i kompost i digestat nastali iz otpadnog mulja.