Proširena odgovornost proizvođača

2023.

Godina na izmaku nije donijela bitne pomake u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj pri čemu mislimo na infrastruktura koja nam nedostaje: energane na otpad, pogone za recikliranje plastike i obradu biootpada. Ali novih propisa i novih pravila za poslovne subjekte nije manjkalo. Tko je sada ovlašten za sakupljanje otpada? Posljednji Zakon i Pravilnik koji je uveo institut Očevidnik sakupljača i oporabitelja napravio je…

Novi Pravilnik za EE opremu, vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja

Novost je da se internetska platforma koja pruža usluge prodaje i kupnje EE opreme vozila, baterija i akumulatora, guma i ulja na području RH, a koji potječu od proizvođača koji nisu upisani u Registar, smatra navedenim »proizvođačem« za sve količine tih proizvoda koji su od takvih proizvođača stavljeni na tržište i odgovorna je za ispunjavanje obveza tih proizvođača u skladu s Pravilnikom kao što je izvještavanje i plaćanje naknada Fondu.

Agencija potvrdila: prijedlog Pravilnika o ambalaži nije u skladu sa Zakonom

Vezano za prijedlog Pravilnika o ambalaži , Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ističe kako je s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, poželjno uređivanje sustava na način da tijelo koje ima javne ovlasti kao što je Fond za zaštitu okoliša obavlja isključivo regulatorne poslove propisane posebnim propisima kao regulatorno tijelo……dok poslovi koji se obavljaju na slobodnom tržištu u pravilu obavljaju poduzetnici po tržišnim načelima uz jednake i transparentne uvjete.

Najava novih propisa; reciklirana plastika, spaljivanje otpada, posebne kategorije …

Na e-savjetovanju objavljeni su prijedlozi tri propisa koji se odnose na gospodarenje otpadom. Na sva tri prijedloga propisa možete svoje komentare dostaviti do 10. lipnja 2023. Prijedlog Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila za gospodarenje ee-otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima u sustavu Fonda. Ovaj Pravilnik kasni više…

Novi „Green Deal“ prijedlozi EU komisije

Europska komisija iznijela je nove prijedloge u sklopu strategije „European Green Deal“ za  poticanje mjera pomoću kojih bi održivi proizvodi postali standard u EU te za jačanje položaja potrošača u zelenoj tranziciji. Digitalna putovnica za proizvode Prijedlog Uredbe o ekološkom dizajnu za održive proizvode (Regulation on Ecodesign for Sustainable Products) planira osigurati da sva fizička roba koja se stavlja na EU tržištu…