Izdvojeno

Prijedlozi za reguliranje statusa komposta i digestata u HR zakonodavstvu

Pravilnikom o HR gnojidbenim proizvodima trebali bi se propisati kriterije kvalitete za kompost nastao oporabom otpada. Po uzoru na nacionalne propise drugih zemalja (pr. austrijski Pravilnik o kompostu https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001486 definirati zahtjeve za kompost 1. klase i kompost 2. klase te namjene za koje se mogu koristiti. 

Kompost i digestat u bespućima EU/HR birokratske zbiljnosti

držimo da bi Ministarstvo poljoprivrede žurno trebalo donijeti propis koji bi utvrdio kriterije kvalitete za kompost i digestat nastao iz otpada i to po uzoru na austrijsku regulativu čime bi se omogućilo da se po točno definiranim uvjetima na lokalno tržište stavljaju i kompost i digestat nastali iz otpadnog mulja.

Sufinanciranje sortirnica

Ministarstvo gospodarstva objavilo je novi poziv kojim će se sufinancirati izgradnja sortirnica za otpad. Predmet Poziva Predmet Poziva je sufinanciranje novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. Iznos subvencije Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koje se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga: • najniži iznos 133.000,00 EUR •…

Oxo-plastika izgubila na EU sudu

Image by Freepik

UK kompanija Symphony Environmental koja proizvodi okso-biorazgradivu plastiku, izgubila je tužbu na Europskom sudu pravde (ECJ) u kojem je od Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije tražila odštetu za izgubljenu dobit nakon što je njezin proizvod d2W zabranjen temeljem EU Direktive o plastici za jednokratnu upotrebu.

Natječaj za JLS-ove i županije

prihodi-od-oporezivanja-oneciscenja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je “Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga“. Financirat će se projekti iz 3 područja: pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu, digitalna javna uprava  te klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija…

2023.

Godina na izmaku nije donijela bitne pomake u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj pri čemu mislimo na infrastruktura koja nam nedostaje: energane na otpad, pogone za recikliranje plastike i obradu biootpada. Ali novih propisa i novih pravila za poslovne subjekte nije manjkalo. Tko je sada ovlašten za sakupljanje otpada? Posljednji Zakon i Pravilnik koji je uveo institut Očevidnik sakupljača i oporabitelja napravio je…