About

About

Trenutni model proizvodnje i potrošnje zasniva se u najvećoj mjeri na konceptu linearne ekonomije: proizvedi – upotrijebi – odbaci.

Nakon ekstrakcije, primarne sirovine se prerađuju u proizvode.  Veliki dio iskorištenih proizvoda u Hrvatskoj završi na odlagalištima. Na taj su način na kraju svog životnog ciklusa vrijedne sirovine izgubljene iz materijalnog ciklusa.

Koncept kružne ekonomije ima za cilj proizvodnju proizvoda koji nakon upotrebe mogu lako biti ponovo upotrijebljeni ili reciklirani.  Ovo se može postići kroz pametni dizajn proizvoda i inovativne poslovne modele.

Koristi povezane s kružnom ekonomijom:

  • Zaštita prirodnih resursa i okoliša kroz poboljšanje iskoristivosti sirovina i smanjenje otpada;
  • Ekonomski rast i inovacije; jačanje konkurentnosti smanjivanjem proizvodnih troškova i smanjivanjem ovisnosti o uvoznim sirovinama;
  • Društvene koristi kroz kreiranje novih poslova temeljenih na novim poslovnim modelima, proizvodima i uslugama.