Ministarstvo gospodarstva objavilo je novi poziv kojim će se sufinancirati izgradnja sortirnica za otpad.

Predmet Poziva

Predmet Poziva je sufinanciranje novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Iznos subvencije

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koje se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga:

najniži iznos 133.000,00 EUR

najviši iznos 4.000.000,00 EUR

Udio subvencije

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu i prijavitelju iznosi maksimalno 70 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Rokovi  

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 10. travnja 2024. do 12.00h.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje od 19. veljače 2024. od 9.00h.

Dokumentacija poziva

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/97

Show CommentsClose Comments

Leave a comment