Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je “Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga“. Financirat će se projekti iz 3 područja: pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu, digitalna javna uprava  te klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Prihvatljivi troškovi
  • Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom.
  • Troškovi informiranja i vidljivosti projekta.
  • Ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.
Tko može aplicirati?

Jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Iznos bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu do max 80.000,00 EUR-a, od 40 % do 80 % opravdanih troškova ovisno o regiji.

Rok za dostavu prijave

Najkasnije do 19. veljače 2024. godine.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment