Godina na izmaku nije donijela bitne pomake u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj pri čemu mislimo na infrastruktura koja nam nedostaje: energane na otpad, pogone za recikliranje plastike i obradu biootpada. Ali novih propisa i novih pravila za poslovne subjekte nije manjkalo.

Tko je sada ovlašten za sakupljanje otpada?

Posljednji Zakon i Pravilnik koji je uveo institut Očevidnik sakupljača i oporabitelja napravio je laganu zbrku među tvrtkama koje se bave otpadom, ali i županijskim odjelima koji su nadležni za upis u Očevidnik sakupljača. Sporno je bilo moraju li se tvrtke koje imaju važeće dozvole za gospodarenje otpadom prema starom Zakonu upisati u Očevidnik sakupljača kao sakupljači. Odgovor je NE, što je i potvrdilo i Ministarstvo gospodarstva objavljenim pojašnjenjem na svojim web stranicama

„… dokaz da određena osoba ima pravo obavljanja djelatnosti sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada jest: 1. važeća dozvola za gospodarenje otpadom za postupak sakupljanja otpada koja je izdana temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) ili 2. upis osobe kao sakupljača u Očevidnik sakupljača i oporabitelja sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21).“

Usklađivanje s novim Pravilnikom o ukidanju statusa otpada

Pravilnikom o ukidanju statusa otpada (NN 55/23) propisano je da se osoba upisana u Očevidnik za ukidanje statusa otpada prema starom Pravilniku dužna uskladiti se s novim Pravilnikom u roku od 12 mjeseci od njegovog stupanja na snagu odnosno do 1. lipnja 2024. godine. Ministarstvo je s tim u vezi objavilo, da ako se osoba upisana u Očevidnik ukidanja statusa otpada ne uskladi s Pravilnikom u navedenom roku, Ministarstvo će po službenoj dužnosti donijeti rješenja o brisanju. Posebno je problematično produženje upisa komposta i digestata u Očevidnik ukidanja statusa otpada. Naime, kao uvjet za upis gnojidbenih proizvoda nastalih iz otpada u Očevidnik, uvjet je da se prethodno pribavi potvrda Ministarstva poljoprivrede o upisu u Očevidnik HR gnojidbenih proizvoda. Međutim, Ministarstvo poljoprivrede još nije donijelo Pravilnik o HR gnojidbenim proizvodima te je upitno hoće li proizvođači komposta i digestata uopće zadovoljiti pravila za HR gnojidbene proizvode i ispoštovati rok 1. lipnja.  

Ambalaža i posebne kategorije

Krajem godine donesena su dva nova pravilnika koja uređuju ambalažu i posebne kategorije otpada. Nažalost, unatoč brojim komentarima uključujući i stav Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a koji u konačnici nisu usvojeni, po pitanju proširene odgovornosti proizvođača u Hrvatskoj nema značajnih promjena. I dalje imamo centraliziran, monopoliziran, nekonkurentan i netransparentan sustav kojim upravlja državni Fond za zaštitu okoliša. S obzirom da se naša Vlada (kad joj paše) poziva na prakse u nama bliskoj i dragoj Njemačkoj, evo kako su Nijemci uredili sustav proširene odgovornosti proizvođača za ambalažu.

Njemački sustav proširene odgovornosti proizvođača za ambalažu čine 9 konkurentnih Organizacija (eng. PRO, Producer Responibility Organisations) koje imaju ugovore s proizvođačima ambalaže. Svi proizvođači ambalaže moraju se prijaviti federalnom tijelu; German Packaging Register, čija je uloga da kontrolira ispunjavanje obaveza proizvođača i obaveze Organizacija čime se osigurava pravedna tržišna utakmica. Podaci iz registra su javno dostupni čime je omogućeno da svatko može vidjeti ispunjavaju li proizvođači svoje obaveze.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment