U prosincu 2022. objavili smo članak pod naslovom Fond za zaštitu okolišnog monopola u kojem smo dali osvrt na prijedlog Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu. U osvrtu smo naveli da  je prijedlog ovog Pravilnika u koliziji s okvirnom EU Direktivom o otpadu i nacionalnim Zakonom o gospodarenju otpadom jer se njime ograničava slobodno kretanje roba i slobodno funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU. Naime, prijedlogom tog Pravilnika Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dalje omogućava monopol  za upravljanje sustavom ambalažnog neopasnog otpada, dok je istovremeno Fond kao javno tijelo zadužen za kontroliranje tokove te iste ambalaže.

U svezi navedenog poslali smo i dopis Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja koja je 14. srpnja 2023. godine poslala mišljenje ministru Davoru Filipoviću, u kojem u bitnom podržava stajališta objavljena u članku. Prenosimo dijelove njihovog mišljenja i obrazloženja:

Fond bi trebao obavljati samo regulatorne poslove

„AZTN ističe kako je s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, poželjno uređivanje sustava na način da tijelo koje ima javne ovlasti obavlja isključivo regulatorne poslove propisane posebnim propisima kao regulatorno tijelo……dok poslovi koji se obavljaju na slobodnom tržištu u pravilu obavljaju poduzetnici po tržišnim načelima uz jednake i transparentne uvjete. ..Time se osigurava uspostava sustava na način da se pojedini subjekt odnosno pravna osoba s javnim ovlastima ne pojavljuje u ulozi dionika na tržištu, a da istovremeno obavlja poslove koji se odnose primjerice na nadzor, davanje dozvola za rad dionicima na tom tržištu i sl.”

Organizacijama bi trebalo omogućiti gospodarenje neopasnom ambalažom

„Zaključuje se kako odredbe Nacrta Pravilnika, dijele provedbu usluga gospodarenja otpadom između Fonda i Organizacije, ovisno je li riječ o …neopasnom otpadu (kojim upravlja Fond) ili je riječ o opasnom otpadu (kojim upravlja Organizacija), dok Zakon ne predviđa navedenu podjelu provedbe usluga. Predlaže se u Prijedlogu nacrta Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, razmotriti mogućnost da se pravnoj osobi kojoj je dodijeljen status Organizacije omogući sudjelovanje u provedbi sustava gospodarenja otpadom koji bi uključivao i gospodarenje neopasnim otpadom.”

Show CommentsClose Comments

Leave a comment