Dana 01. lipnja 2023. stupio je na snagu novi Pravilnik o ukidanju statusa otpada (NN 55/23).

Neke od izmjena u odnosu na stari Pravilnik su sljedeće:

Kompost i digestat

– Za kompost i anaerobni digestat Pravilnikom više nisu propisani posebni kriteriji već se kompost i digestat u Očevidnik ukidanja statusa otpada upisuju na temelju potvrde Ministarstva poljoprivrede i certifikata sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001). Rok za usklađivanje s novim Pravilnikom je 1. lipanj 2024.

HR kriteriji za agregat, plastiku, gumu ..

Uvedeni su posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada za reciklirani agregat, materijal za nasipavanje, za plastični mljevenac i granulat, gumeni granulat i niti.

Otpadni mulj

Otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji ulazi u postupak oporabe mora imati svojstva obrađenog mulja za korištenje u poljoprivredi sukladno Pravilniku o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi.

Imate li pitanja vezana za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada obratite nam se.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment