Podaci o recikliranju plastike u Europi drastično variraju od izvora do izvora, a posebno su nepouzdani podaci koje objavljuje EUROSTAT. Kakva je situacija u RH?

Greška u terminologiji? Nije nastala količina već odvojeno sakupljena količina otpadne plastike

U Izvješću o komunalnom otpadu za 2021. god. Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 2021. godine pod „odvojeno skupljena plastika“ navodi se vrijednost od 73.707 t. Međutim, u tablici Količine nastalog komunalnog otpada po ključnom broju navodi se da je nastalo 73.706,85 t otpadne plastike, a reciklirano 61.257,06 t.

Greška u izračunu? Upućeno na recikliranje nije jednako reciklirano

Promjena u terminologiji od upućeno na recikliranje u izvješću za 2020.godinu u reciklirano nastala je uslijed primjene Provedbene odluke EU komisije gdje se odbijaju količine u koje se ne ubrajaju izdvojene primjese iz otpada koje nisu željeni materijal za daljnje recikliranje. Na taj je način iz odvojeno skupljene plastika izdvojeno 16,9% nečistoća. Međutim, tu je količinu teško nazvati recikliranom jer osnovica za izračun ne udovoljava stavku iz Priloga I spomenute odluke koji kaže da je točka izračuna Plastika razvrstana po polimerima koja se ne podvrgava daljnjoj preradi prije ulaska u postupak proizvodnje peleta, ekstruzije ili ukalupljivanja.

Štoviše, ako se prihvate te brojke, stupanj je recikliranja plastičnog otpada  u RH 83,1 %! Udruga europskih prerađivača plastike navodi da se od količine upućene na recikliranje 60,4% stvarno reciklira, a realni stupanj reciklaže u Europi iznosio je 2021. godine 9,9 %. Proizlazi da je RH uspješnija u recikliranju plastike nego EU!? Očito  je da nešto nije u redu s postojećom terminologijom jer rezultira u drastično netočnim rezultatima. Naime, termin količina nastalog  otpada trebao bi obuhvatiti sav plastični otpad, uključujući i onaj koji zaostaje u miješanom komunalnom otpadu, a ne samo količinu evidentiranu kao odvojeno sakupljenju.

Procjena je da u RH nastane 404.012 t otpadne plastike godišnje

Prema morfološkom sastavu otpada objavljenom 2015. godine, udio plastike u miješanom komunalnom otpadu je 22,87 %. Ako pretpostavimo da nema odvojenog skupljanja to bi značilo da je količina otpadne plastike 2021. bila 404.012 t  što znači da je u miješanom komunalnom otpadu ostalo 330.305 t.

Prema količini za koju se tvrdi da je reciklirana, stupanj reciklaže iznosio bi 15,2%. Međutim, uz iskorištenje postupka reciklaže kao u europskih prerađivača od 60,4 %, masa je reciklirane plastike je 36.998,6 tona što daje realan stupanj od 9,1%. Što su zeleni šarlatani učinili da tu brojku povećaju? Uzevši u obzir tu realnu količinu ostatak od 367.000 t završio je na odlagalištu. Energijska vrijednost tog otpada ekvivalentna je oko 300.000 t dizela. Naši zeleni političari ne usude se iskoristiti taj potencijal unatoč nedostatku energije u RH.

Autor: Dinko Sinčić, svibanj 2023.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment