Fond za zaštitu okoliša objavio je dva nova poziva za sufinanciranje aktivnosti usmjerene na povećanje stope odvojenog sakupljanja otpada i na edukaciju i informiranje javnosti.

Sufinanciranje spremnika i uređaja

Javni poziv za poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada za sufinanciranje nabave komunalne opreme (spremnici, osim vreća za reciklabilni otpad)  i uređaja (mehaničke, električne i elektroničke naprave/strojevi/sustavi) koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Tko se može prijaviti?

– jedinice lokalne samouprave

– komunalna poduzeća

– koncesionari

Sufinanciranje edukacije

Javni poziv za provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva  za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti koje uključuju aktivnosti podizanja svijesti građana o važnosti sprječavanja  nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveza iz Zakona o gospodarenju otpadom.

Tko se može prijaviti?

Jedinice lokalne samouprave

Rokovi za prijavu

Rok za prijavu na oba poziva je do iskorištenosti sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment