Podsjećamo na izvješća koja ste početkom svake godine dužni dostaviti nadležnim tijelima.  

Prijava podataka u ROO

Svi poslovni subjekti u čijoj djelatnosti nastaje više ili jednako od 0,5 t/ god. opasnog otpada i više ili jednako od 20 t/god. neopasnog otpada te svi sakupljači, trgovci na malo te obrađivači otpada dužni su dostaviti podatke za 2022. godinu u Registar onečišćavanja okoliša do 1. ožujka putem ROO aplikacije. U ROO aplikaciju unose se i podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u zrak i vode ako su emisije više od propisanih pragova.

Prekogranični promet otpadom

Svi poslovni subjekti koji su u 2022. godini obavili prekogranični promet otpadom dužni su do 1. ožujka dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja izvješće o količinama otpada koje su izvezli ili uvezli na teritorij Republike Hrvatske.  

Ako vam treba pomoć oko ispunjavanja propisanih obrazaca i dostave izvješća – kontaktirajte nas. 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment