U tijeku je e-savjetovanje za prijedlog novog Pravilnika o ukidanju statusa otpada koji bi trebao zamijeniti Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada iz 2014. godine.

U novom prijedlogu propisani su posebni kriteriji za reciklirani agregat i materijal za nasipavanje, a ne kao u postojećem Pravilniku gdje imamo posebne kriterije propisane općenito za građevinske proizvode.

Posebni kriteriji definiraju vrste otpada koje ulaze u oporabu za proizvodnju recikliranih agregata i materijala za nasipavanje, kriterije kvalitete kao i dopuštene namjene nastalih proizvoda. Prema prijedlogu Pravilnika za svako nasipavanje izvođač/ oporabitelj će morati zatražiti upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada.

Svoje komentare i prijedloge možete slati do 2. siječnja 2023. godine.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment