Eurostat je objavio podatke o količini otpada od hrane u EU za 2020. Prema tim podacima otpad od hrane koji nastaje u hrvatskim kućanstvima iznosi 53 kg/god. po stanovniku (EU prosjek za kućanstva je 71 kg/god. po stanovniku). To bi značilo da četveročlana obitelj u Hrvatskoj svaki dan proizvede 0,5 kg biootpada koji završi ili u smeću ili se odvojeno sakupi i oporabi. Da budemo precizni samo 35 % JLS-ova je uspostavilo sustav odvajanja biootpada iz komunalnog otpada koji se obrađuju u 12 kompostana i 18 bioplinskih postrojenja. (Izvor: Consultare).

Gdje se u Hrvatskoj prikuplja biootpad ?

Kada pogledamo prostorni razmještaj JLS-ova u kojima se sakuplja biootpad vidimo da se svi, osim Krka, nalaze u “Panonskoj Hrvatskoj “. U kontinetalnoj Hrvatskoj se nalaze i pogoni za obradu biootpada, kompostane i bioplinska postrojenja. Pogona za obradu biootpad, osim kompostane na Krku, južnije niti nema. Razumljivo da su bioplinska postrojenja razmještena na sjeveru zbog dostupnosti osnovne sirovine (silaža, stajski gnoj), ali kompostane je moguće izgraditi bilo gdje. I za to nisu potreba prevelika ulaganja.

Imate li kakvu drugačiju informaciju ili novost vezano za sakupljanje i obradu biootpada u RH javite nam.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment