Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv za “Izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala” u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Svrha poziva je doseći ciljeve od 55 % recikliranog i/ili oporabljenog komunalnog otpada do 2025. i smanjiti postotak komunalnog otpada koji završi na odlagalištu (max. 10 % ukupno proizvedenog komunalnog otpada) do 2035. godine.

Prihvatljivi troškovi

  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje dozvola
  • Postupak javne nabave radova, usluga i materijala
  • Izgradnja i opremanje postrojenja
  • Priključenje na komunalnu infrastrukturu
  • Projektantski nadzor
  • Stručni nadzor građenja
  • Usluge koordinatora zaštite na radu
  • Upravljanje projektom gradnje (ako je potrebno)
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta
  • Aktivnosti upravljanja projektom

Tko može aplicirati?

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Iznos subvencije

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu od 1.002.085,50 HRK / 133.000,00 EUR do 100.005.418,50 HRK / 13.273.000,00 EUR. Maksimalno 70 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Rok za dostavu prijave

Najranije od 6.12.2022. do 6.2.2023. godine odnosno do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment