Zakonom o gospodarenju otpadom (NN, 84/21) propisano je da pravne osobe i obrtnici koji samo sakupljaju otpad u svrhu skladištenja, a ne obrađuju ga, umjesto dozvole za gospodarenje otpadom trebaju izvršiti upis u Očevidnik sakupljača.

Tko je nadležan za odobrenje upisa u Očevidnik sakupljača?

Upravno tijelo u županiji (Grad Zagreb) izdaje rješenje o upisu u Očevidnik sakupljača.

Uvjeti za upis u Očevidnik sakupljača

Poslovni subjekt mora:

Rok važenja upisa

Osoba upisana u Očevidnik sakupljača dužna je tijelu koje ju je upisalo u Očevidnik svake godine potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

Imate li dodatna pitanja vezana za upis u Očevidnik sakupljača obratite nam se.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment