Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) svaka osoba koja se bavi sakupljanjem i oporabom otpada dužna je ishoditi financijsko jamstvo za pokrivanje troškova prisilnog izvršenja rješenja inspekcije zaštite okoliša za postupke pokrenute u svrhu uklanjanja i obrade otpada putem treće osobe.

Što je financijsko jamstvo i tko ga izdaje?

Financijsko jamstvo je bankovna garancija ili polica osiguranja koju na zahtjev klijenta (sakupljača, oporabitelja) izdaje davatelj jamstva (banka, osiguravajuća kuća). Uvjete za izdavanje financijskog jamstva određuje svaki davatelj jamstva na temelju svojih poslovnih pravila, a ovisno o bonitetu klijenta i iznosu potrebnog jamstva.

Kako se određuje iznos financijskog jamstva?

Iznos financijskog jamstva računa se prema formuli iz Dodatka VIII. Pravilnika o gospodarenju otpadom. Iznosi koeficijenta otpada dostupni su na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Tko je obveznik raspolaganja financijskim jamstvom i na koji rok?

Obveznik raspolaganja financijskim jamstvom je poslovni subjekt koji podnosi zahtjev za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom te poslovni subjekt koji predaje zahtjev za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja. Obveza posjedovanja financijskog jamstva vrijedi u svim godinama u kojima se obavlja djelatnost gospodarenja otpadom te jednu godinu nakon prestanka obavljanja djelatnosti.

Ako vam treba pomoć za izračun finacnijskog jamstva kontaktirajte nas.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment