Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je “Poziv za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme” u svrhu ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada.

Tko može aplicirati 

Aplicirati mogu osobe koje:

  • Raspolažu postrojenjem i opremom za obradu EE otpada na teritoriju RH za koje je ishodovana važeća dozvola.
  • Obradom EE otpada dobivaju novi proizvod ili sirovinu.

Rok za podnošenje zahtjeva

Do 29. rujna 2022. godine.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment