Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedlogaPotpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo u svrhu promicanja kružnog gospodarstva, resursne učinkovitosti i smanjenja štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Tko može aplicirati 

Mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz prerađivačke industrije s udjelom troškova energije u ukupnom prihodu većim ili jednakim od 2% u 2021. godini. Prihvatljivi razredi djelatnosti su: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjeće, prerada drva i proizvoda od drva i pluta, proizvodnja papira i proizvoda od papira, tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, proizvodnja proizvoda od gume i plastike, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, proizvodnja metala, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, proizvodnja strojeva i uređaja te proizvodnja namještaja.

Primjeri prihvatljivih troškova

  • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje zelenih tehnologija uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (recikliranim) ili ponovnu upotrebu materijala koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš,
  • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne),
  • provedba energetskog pregleda za mala i srednja poduzeća 
  • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta.

Iznos bespovratnih sredstava 

  • mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 Kn 
  • srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 Kn 

Maksimalni intezitet potpore ovisno o veličini poduzeća i lokaciji ulaganja

Regionalne potpore za ulaganjemalasrednjavelika (mid-cap)
HR02 Panonska Hrvatska,
HR06 Sjeverna Hrvatska
70%60%50%
HR03 Jadranska Hrvatska60%50%40%
HR05 Grad Zagreb55%45%35%

Rok za dostavu projektnih prijedloga

Od 1. rujna do 19. prosinca 2022. 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment