Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima u svrhu mobiliziranja hotela da primjenjuju red prvenstva gospodarenja otpadom u skladu s ciljevima EU.

Prihvatljivi troškovi

Troškovi nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka otpada od hrane npr. drobilice, usitnjivači, dehidratori, higijenizatori i digestori. Operativni troškovi i troškovi održavanja uređaja ne smatraju se prihvatljivim troškom.

Tko može aplicirati?

Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i trgovačka društva koja upravljaju hotelima.

Iznos subvencije

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu do 150.000,00 kn do 40% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu prijave

Najranije od 10.06.2022. godine do 31.12.2022. odnosno do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment