Prema službenim podacima u Hrvatskoj se danas na odlagališta odloži oko 60 % proizvedenog komunalnog otpada. Najkasnije do 2035. godine količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta mora biti smanjena na najviše 10 % mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada.

Spalionice vs odlagališta

Poznato je da je prioritet u gospodarenju otpadom smanjenje nastanka otpada, ponovna uporaba, potom recikliranje. Ali na kraju uvijek ostane dio koji se ne može reciklirati ili njegova reciklaža predstavlja preveliki ekonomski trošak. Kako taj ostatak i dalje ima energetski potencijal, u Europi se nereciklabilni otpad umjesto na odlagališta usmjerava u energane na otpad odnosno spalionice otpada. Međutim, korištenje otpada kao goriva izazivalo je i izaziva prijepore ponajviše zbog potencijalno štetnih emisija u zrak. Rasprava o štetnim emisijama spalionica otpada znatno se promijenila unutar zadnjih 50 godina. U 60-im i 70-im godinama 20. stoljeća glavni problem predstavljale su emisije dioksina. Napredak tehnologije omogućio je efikasno otklanjanje štetnih spojeva iz ispusta spalionica pa se i sam fokus rasprave danas prebacio na emisije CO2 i pitanje zaslužuju li spalionice otpada svoje mjestu u kružnom gospodarstvu?  

Spalionice vs recikliranje

Osim emisija CO2, jedan od argumenata protivnika spalionica otpada je da u njima završava previše reciklabilnog otpada te da se ulaganjem u spalionice troše sredstva koja bi inače bila namijenjena postrojenjima za reciklažu. Stvarnost je ipak nešto drugačija, države EU koje imaju najviše stope recikliranja također imaju i najviše stope energetske oporabe otpada što ima smisla kad se uzme u obzir da je preduvjet za oba procesa dobro sortiranje otpada. Pobornici spalionica otpada tvrde da je energetska oporaba „carbon neutral“ ako se gleda cjelokupni životni vijek proizvoda te, za razliku od konvencionalno odlaganja otpada na deponijima, spaljivanje ne proizvodi metan koji je znatno jači staklenički plin od CO2. Spalionice ne bi trebale biti dominantni oblik oporabe otpada, ali u zemljama s dobro razvijenim sustavima odvajanja otpada pružaju efikasno rješenje za otpad koji nije moguće reciklirati uz dobitak energije kao dodatni benefit.

Waste to Energy u Zagrebu

Kako Hrvatska stoji po pitanju energetske oporabe otpada i hoće li se uskoro i kod nas realizirati postrojenje za proizvodnju energije iz otpada saznajte na konferenciji Waste to Energy koja će se pod pokroviteljestvom Hrvatske gospodarske komore održati u Zagrebu, 25. ožujka ove godine. Organizator konferencije je agencija Produkcijski tim u suradnji s gospodarskim subjektima s područja Republike Hrvatske.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment