Na portalu e-savjetovanja upravo su u tijeku savjetovanja za dva dokumenta koji se odnose na gospodarenje otpadom.

Izgradnja i opremanje kompostana i bioplinskih postrojenja

Prvi dokument odnosi se na savjetovanje vezano za poziv „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ koji će se financirati u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Pozivom je predviđeno da će se njime financirati projekti izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja postrojenja za kompostiranje odvojeno sakupljenog biootpada i izgradnja i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz biootpada procesom anaerobne digestije. Predviđeno je da bi se sufinanciralo 45% do 80% troškova ovisno o veličini poduzeća pri čemu bi min. iznos bio 1.000.000,00 HRK, a max. iznos 50.000.000,00 HRK. Projektni prijedlozi moći će se dostaviti u drugoj polovini 2022. godine, a poziv će biti otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Ako imate neku primjedbu ili prijedlog vezano za sadržaj poziva svoje komentare možete do 5. ožujka ostaviti na sljedećoj poveznici gdje možete pročitati i cjelokupni sadržaj poziva.

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

Nakon tek dvije godine mijenja se i Pravilnik o gospodarenju otpadom. Koji se obrasci mijenjaju, koja su nova pravila za ishođenje odobrenja za rad s otpadom i ostale važne informacije za poslovni sektor sadržani su u prijedlogu novog Pravilnika. Ukoliko želite sudjelovati u ovom savjetovanju i ostaviti svoj komentar moći ćete to napraviti do 10. ožujka. Mi smo to već učinili.


Show CommentsClose Comments

Leave a comment