Prema izvješću organizacije ICIS-a cijene PET mljevenca (flakes) i „post-consumer“ (otpadnih) PET transparentnih boca su dosegle rekordne cijene u Europi s porastom za 150 odnosno  200 € po toni u odnosu na prosinac 2021. Tako sada cijena transparentnog PET mljevenca iznosi između 1600  i 1700 €/t. Na porast cijene utjecao je osnovni tržišni zakon – povećana potražnja, smanjena ponuda.

EU ciljevi za rPET

Europska unija je svojim propisima odredila da PET boce moraju sadržavati minimalno 25 % reciklirane plastike do 2025. godine i barem 30 % do 2030 godine.  Novi propisi uzrokovali su povećanu potražnju za rPET-om, a s druge strane ponuda rPETa je vrlo nestabilna i nesigurna.

Problemi s ponudom rPET-a

Smanjena ponuda rPET na tržištu pripisuje se mjerama koje su države poduzimale zbog corona pandemije što je rezultiralo smanjenjem proizvodnje i globalnim problemima s transportom robe. Problem je i što se na tržištu recikliranog PET-a događa da se visoko kvalitetni rPET („food grade“) koristi za proizvodnju proizvoda koji nisu u kontaktu s hranom, kao što su igračke i odjeća, što se smatra „downcyclingom“ i čime se još više smanjuje dostupnost rPET-a za proizvodnju boca za piće. Još jedan problem predstavlja visoka kontaminacija otpadnih PET boca zbog koje proizvođači moraju pribaviti veću količinu istih da bi dobili istu količinu rPET-a, a rast cijena energenata i transporta također ne olakšava situaciju.

Teško je reći jesu li promjene na tržištu rPET-a dugoročne ili kratkotrajne, ali trenutno su njihove posljedice na industriju proizvodnje PET boca itekako velike.

Poveznica na originalni članak

Show CommentsClose Comments

Leave a comment