Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je pet javnih poziva  za financiranje šteta od potresa na području pogođenom potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine. U sklopu poziva „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kada je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima“ financirat će se izvođenje radova, nabava robe i usluga koji se odnose na čišćenje područja i gospodarenje otpadom.

Aktivnosti za koje se dodjeljuje subvencija

Čišćenje i svi radovi i obnova komunalne infrastrukture do razine vraćanja u ispravno stanje na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županija i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi odnose na do sada provedene prihvatljive aktivnosti nastale nakon 28. prosinca 2020. godine i one koje se moraju dovršiti do 25. svibnja 2023. godine. Prihvatljivim troškovima između ostalih smatraju se:

 • troškovi prikupljanja i odvoza građevnog, glomaznog i drugih vrsta materijala i otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa, do odgovarajućih lokacija oporabe, te oporaba i/ili zbrinjavanje,
 • troškovi prilagodbe i korištenja postojećih odlagališta otpada za zbrinjavanje otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa,
 • troškovi odlaganja građevnog i drugih vrsta otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa na odgovarajućim odlagalištima otpada,
 • troškovi privremenog skladištenja građevnog i glomaznog otpada,
 • troškovi razvrstavanja i zbrinjavanja ostalih vrsta otpada,
 • troškovi zbrinjavanja opasnog otpada,
 • troškovi recikliranja, ponovne uporabe i oporabe građevnog i drugih vrsta materijala i otpada nastalog kao direktna posljedica djelovanja potresa i nakon potresa,
 • troškovi usluga prijevoza i zbrinjavanja otpada nastalog provedbom aktivnosti operacije.

Rok za predaju projektnog prijedloga

Najkasnije do 30. svibnja 2022. godine ili do isteka predviđenih sredstava.

Tko može aplicirati?

 • tijela državne uprave
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Iznos subvencije

Financira se 100% prihvatljivih troškova.

Više informacija o pozivu možete pronaći na stranicama strukturnih fondova.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment