Ulaskom u 2022. godinu stupila je na snagu odredba Zakona o gospodarenju otpadom kojom se zabranjuje stavljanje laganih plastičnih vrećica za nošenje na tržište. Laganom plastičnom vrećicom smatra se svaka plastična vrećica debljine stijenke od 15 do 50 mikrometara.

Što s vrećicama koje su već na tržištu?

Poslovni subjekti koji su koristili takav tip vrećice moći će ih koristiti do isteka zaliha tako da ćemo tu vrstu vrećica sigurno viđati još neko vrijeme.

Što je s drugim tipovima plastičnih vrećica?

Zabrana se ne odnosi na ultralagane plastične vrećice (debljine do 15 mikrometara) koje obično koristimo pri kupnji rinfuzo voća i povrća, te u mesnicama i ribarnicama, a one će se smjeti koristiti isključivo na mjestima gdje se prodaje hrana. Plastične vrećice za višekratnu upotrebu (deblje od 50 mikrometara) također nisu obuhvaćene ovim zakonom.

Novčane kazne

Za one koji se ne budu pridržavali ove mjere država je propisala novčanu kaznu u iznosu od 20 000 do 200 000 kuna.

Preradikalna mjera?

Ova odredba je samo jedna u nizu mjera koja ima za cilj smanjiti potrošnju i unaprijediti način gospodarenja jednokratnim plastičnim proizvodima. Zanimljivo je da se u EU direktivi o jednokratnoj plastici nigdje ne spominje ukidanje plastičnih vrećica kao konkretna mjera te da je naša Vlada u ovom slučaju primjenila radikalnu mjeru u odnosu na EU obaveze. Protivnici ove mjere smatraju da je trebalo uložiti napor u odvojeno sakupljanje i recikliranje plastičnih vrećica umjesto zabrane. Držimo da odvojeno sakupljanje i recikliranje plastičnih vrećica nije lako izvedivo niti realistično te da je zabrana ipak bolje rješenje.

I dok u 2022. ulazimo s manje plastičnih vrećica, smanjenju količina jednokratnih maski se na žalost ne nazire kraj.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment