Mobilni uređaj za obradu otpada je pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad obrađuje na mjestu nastanka. Primjeri mobilnih uređaja su preše za baliranje automobila, uređaji za obradu glomaznog otpada, strojevi za drobljenje građevnog otpada i sl. Kako bi sa mobilnim uređajem mogli obavljati obradu otpada potrebno je prethodno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

Koja dokumentacija je potrebna za dozvolu za mobilni uređaj?

  • elaborat gospodarenja otpadom
  • financijsko jamstvo
  • dokaz za lokaciju (npr. ugovor, projektna dokumentacija)
  • dokaz o vlasništu mobilnog uređaja
  • rok u kojem će se obavljati posao

Što ako će se obrada obavljati na nekoj drugoj lokaciji?

Ako je dozvolom za gospodarenje otpadom dopuštena obrada neopasnog otpada mobilnim uređajem na nekoj lokaciji, a obrada se namjerava obavljati istim uređajem, istim postupkom za istu vrstu otpada na drugoj lokaciji, osoba koja upravlja mobilnim uređajem dužna je podnijeti zahtjev za suglasnost županiji u kojoj se nalazi ta druga lokacija.

Što ako lokacija obrade nije određena?

Ako u vrijeme izdavanja dozvole lokacija obrade otpada nije poznata, lokacija se može odrediti naknadno.

Što je potrebno priložiti uz zahtjev za suglasnost?

Prilažu se isti dokumenti koji su potrebni za izdavanje dozvole za mobilni uređaj plus podaci o količini i vrsti otpada koja će se obraditi mobilnim uređajem na lokaciji iz tog zahtjeva.

Za dodatne informacije vezano za dozvole za gospodarenje otpadom kontaktirajte nas.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment