Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN, 84/21) djelatnost prijevoza otpada je prijevoz otpada za vlastite potrebe ili za potrebe drugih na teritoriju Republike Hrvatske.

Evidencija prijevoznika

Prijevoznik može započeti obavljati djelatnost prijevoza otpada nakon što se upiše u tzv. Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta.

Tko je obavezan upisati se u Evidenciju prijevoznika?

U obavezi upisa u Evidenciju  prijevoznika otpada su  prijevoznici koji prevoze otpad za potrebe drugih i sakupljači i obrađivači otpada. Kada izvorni proizvođač otpada prevozi vlastiti otpad koji je nastao obavljanjem njegove djelatnosti, smatra se da time ne obavlja djelatnost gospodarenja otpadom te nije u obavezi upisati se u Evidenciju prijevoznika otpada. Pod izvornim proizvođačem otpada smatra se osoba koja se ne bavi sakupljanjem i obradom otpada.

Koje je tijelo nadležno za Evidenciju prijevoznika?

Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta. Zahtjev se podnosi putem on-line obrasca i pisanim putem nadležnoj županiji (Gradu Zagrebu).

e-ONTO

Prijevoznik otpada dužan je voditi e-ONTO-P za neopasni i opasni otpad koji prevozi.

Obaveze prijevoznika upisanih u Evidenciju

Obaveza prijevoznika otpada je jednom godišnje potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini, a u slučaju izmjene podataka na temelju kojih je upisan u Evidenciju izmijeniti podatke u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Prekogranični prijevoz otpada

Osoba koja prevozi otpad u prekograničnom prometu otpadom te je registrirani prijevoznik otpada u svojoj matičnoj državi, nije dužna biti upisana u Evidenciju prijevoznika otpada.

Ako imate pitanja vezano za upis u Evidenciju prijevoznika obratite nam se https://kruzna-ekonomija.com/contact/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment