Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN, 84/21) djelatnost prijevoza otpada je prijevoz otpada za vlastite potrebe ili za potrebe drugih na teritoriju Republike Hrvatske. Međutim, kada izvorni proizvođač otpada prevozi vlastiti otpad koji je nastao obavljanjem njegove djelatnosti, smatra se da time ne obavlja djelatnost gospodarenja otpadom.

Evidencija prijevoznika

Prijevoznik može započeti obavljati djelatnost prijevoza otpada nakon što se upiše u tzv. Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta.

Tko je obavezan upisati se u Evidenciju prijevoznika?

U obavezi upisa u Evidenciju  prijevoznika otpada su  prijevoznici koji prevoze otpad za potrebe drugih i sakupljači i obrađivači otpada koji prevoze otpad.

Koje je tijelo nadležno za Evidenciju prijevoznika?

Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta. Zahtjev se podnosi putem on-line obrasca ili pisanim putem nadležnoj županiji (Gradu Zagrebu).

e-ONTO

Prijevoznik otpada dužan je voditi e-ONTO-P za neopasni i opasni otpad koji prevozi.

Obaveze prijevoznika upisanih u Evidenciju

Obaveza prijevoznika otpada je jednom godišnje potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini, a u slučaju izmjene podataka na temelju kojih je upisan u Evidenciju izmijeniti podatke u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Prekogranični prijevoz otpada

Osoba koja prevozi otpad u prekograničnom prometu otpadom te je registrirani prijevoznik otpada u svojoj matičnoj državi, nije dužna biti upisana u Evidenciju prijevoznika otpada.

Ako imate pitanja vezano za upis u Evidenciju prijevoznika obratite nam se https://kruzna-ekonomija.com/contact/

Ostavi komentareZatvori komentare

Ostavi komentar