Posljednjih nekoliko tjedana na adrese mnogih hrvatskih tvrtki stižu dopisi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u kojima se od njih traži da izvrše svoju obavezu prijave električne i elektroničke (EE) opreme koju su unazad nekoliko godina stavili na tržište. Iako je riječ o zakonskoj obavezi koja je na snazi već više od 10 godina, očigledno je da mnogi subjekti još nisu upoznati s obvezom plaćanja naknade na EE opremu koju prodaju ili koriste za vlastite potrebe. Stoga, za još neupućene, donosimo pregled osnovnih odredbi Pravilnika o električnoj i elektroničkoj opremi.

Tko se smatra obveznikom plaćanja naknade?

Obveznik plaćanja naknade za EE opremu je pravna osoba ili obrtnik koji:

  • uvozi/ unosi EE opremu  za vlastite potrebe ili daljnju prodaju;
  • je proizvođač EE opreme u RH ili preprodaje pod svojim imenom opremu drugih proizvođača;
  • nema poslovni subjekt registriran u Hrvatskoj, a EE opremu kupcima u Hrvatskoj prodaje putem interneta.

Plaćanje naknada za EE opremu

Iznos naknade je masa EE opreme (kg) x jedinična naknada (2,25 kn/kg). Naknada se plaća po neto težini uređaja, neovisno u udjelu EE opreme unutar uređaja, ali postoje izuzeća prilikom obračuna naknade. Primjerice, za opremu čija težina premašuje 500 kg prilikom obračuna naknade obračunava se umnožak mase od 500 kg po komadu i iznosa jedinične naknade.

Dostava izvješća Fondu

Izvješće o količinama, vrstama i težini opreme, temeljem kojeg Fond donosi rješenje za plaćanje naknade, dostavlja  se Fondu na propisanom obrascu do 5.-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Obveznik plaćanja naknade dužan se također upisati u Registar proizvođača EE opreme koji vodi Fond. 

Što u slučaju izvoza/iznosa?

Na proizvode proizvedene u RH namijenjene izvozu ne plaća se naknada gospodarenja EE otpadom. Obveznik plaćanja naknade u slučaju izvoza proizvoda na koji je plaćena naknada ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade temeljem zahtjeva dostavljenog Fondu.

School photo created by diana.grytsku – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment