U sustavu efondovi 21. travnja objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga za jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju. Donosimo pregled osnovnih informacija o projektu.

Cilj poziva

Podrška ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihavatljivost prijavitelja

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća koja moraju biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija.

Iznos bespovratnih sredstava

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 7.500.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu je 500.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti

  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva;
  • Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva;  
  • Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika;
  • Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja;
  • Prateće aktivnosti povezane s projektom.

Rokovi za predaju zahtjeva

Projektni prijedlozi podnose se od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati, a krajnji rok dostave je 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.

Money photo created by wirestock – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment