Europska Unija od 1. siječnja 2021. primjenjuje nova pravila za izvoz, uvoz kao i unutarnji promet otpadom od plastike. Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2020/2174 оd 19. listopada 2020.  zabranjuje se izvoz otpadne plastike iz Europske Unije u non-OECD države, osim za čisti otpad od plastike koji se šalje na recikliranje.

Zbog nedostatka infrastrukture za recikliranje otpadne plastike unutar EU područja, EU države izvoze velike količine ove vrste otpada. Tako je u 2019. godini, Europska Unija izvezla 1,5 milijuna tona otpadne plastike, najviše u Tursku i azijske zemlje kao što su Malezija, Indonezija, Vijetnam, Indija i Kina. Udio izvezenog otpada od plastike u Kinu radikalno je pao nakon što je Kina uvela restrikcije na uvoz otpada u 2018. godini. 

Nova pravila bi trebala zaustaviti izvoz otpada od plastike u treće zemlje koje često nemaju kapacitet i standarde za održivo gospodarenje otpadom pa je otpadna plastika završavala i na ilegalnim odlagalištima, bila zapaljena na otvorenom ili bačena u ocean.

Pravila za izvoz iz EU

•          Izvoz opasnog otpada od plastike i otpada od plastike koji je teško reciklirati iz EU u non-OECD zemlje je zabranjen.

•          Na izvoz opasnog otpada od plastike i otpada kod plastike koji je teško reciklirati iz EU u OECD države primijenit će se postupak „prethodne pisane obavijesti i odobrenja“ (tzv. notifikacijski postupak.)

•          Izvoz čistog, neopasnog otpada od plastike koji je namijenjen recikliranju iz EU u non-OECD zemlje  bit će odobren pod određenim uvjetima. Država uvoznica morat će informirati Europsku  komisiju  koja pravila primjenjuje za uvoz  takvog otpada. Izvoz iz EU bit će dopušten pod uvjetima koje postavlja zemlja uvoznica. Za zemlje koje ne pruže informaciju o svom „uvoznom režimu“ primijenit će se postupak „prethodne pisane obavijesti i odobrenja“.

Pravila za uvoz u EU

•          Na uvoz opasnog otpada od plastike i otpada od plastike koji je teško reciklirati u Europsku Uniju, primijenit će se postupak „prethodne pisane obavijesti i odobrenja“. 

Pravila za promet otpadne plastike unutar EU

•          Postupak „prethodne pisane obavijesti i odobrenja“ primijenit će se i za prekogranični promet opasnog otpada od plastike i otpada od plastike koji je teško reciklirati unutar Europske Unije.

•          Sav promet neopasnog otpada od plastike koji je namijenjen recikliranju unutar EU bit će izuzet od posebne kontrole.

Ova nova pravila propisana Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2020/2174 mijenjaju Uredbu EU o prekograničnom prometu otpada (Regulation (EC) No 1013/2006) i prenose Aneks Baselske konvencije iz svibnja 2019. godine kojim  su uvedene izmjene u prekogranični promet plastičnim otpadom.

Zabranjujući izvoz otpadne plastike koju je teško reciklirati u non OECD države, Europska Unija zapravo primjenjuje stroža pravila nego ona koja su zahtijevana Baselskom konvencijom. 

Hair photo created by wayhomestudio – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment