Dok financijsko jamstvo za sakupljanje i oporabu otpada podrazumijeva bankarsku garanciju, člankom 99. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano je da se uz zahtjev za izdavanje dozvole za odlaganje otpada mora priložiti financijsko jamstvo koje može izdati  jedinica lokalne samouprave.

Tko je obveznik raspolaganja  financijskim jamstvom?

Financijsko jamstvo treba osigurati podnositelj zahtjeva za ishođenja dozvole za odlaganje otpada odnosno poslovni subjekt koji upravlja odlagalištem.   

Što treba sadržavati jamstvo općine ili grada?

  • kao korisnik mora biti navedena Republika Hrvatska,
  • mora sadržavati odredbu »na prvi poziv«,
  • mora sadržavati podatak o lokaciji gospodarenja otpadom za koju se izdaje jamstvo, tijelu koje je ovlašteno podnijeti poziv za plaćanjem jamstva, vrstama i količinama otpada iz elaborata, roku važenja jamstva.

Koje troškove mora pokrivati jamstvo za odlagališta?

Sredstvima financijskog jamstva za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada  financira se zatvaranje odlagališta te održavanje i nadzor odlagališta tijekom najmanje 30 godina.

Kako se određuje iznos jamstva za odlagalište?

Iznos jamstva za odlaganje otpada određuje se tako da se procjene troškovi zatvaranja odlagališta, održavanja i nadzora nakon zatvaranja za period od najmanje 30 godina.

Na čiji zahtjev se aktivira jamstvo?

Jamstvo se aktivira na pisani zahtjev nadležnog upravnog odjela u županiji (Gradu Zagrebu)  koji je izdao dozvolu za gospodarenje otpadom

Tko odobrava financijsko jamstvo jedinice lokalne samouprave?

Nakon što na prijedlog izvršnog tijela, jamstvo odobri općinsko ili gradsko vijeće, jamstvo jedinice lokalne samouprave mora odobriti i Ministarstvo financija u skladu s odredbama Zakona o proračunu.

Ako vam treba pomoć u pripremi financijskog jamstva obratite nam se.

Business photo created by pressfoto – www.freepik.com

Ostavi komentareZatvori komentare

Ostavi komentar